კვება

ნუნისში არის სამჯერადი კვება, რომელიც ხორციელდება შვედური მაგიდის პრინციპით.

ნუნისის კლუბი

ნუნისში არის სამჯერადი კვება, რომელიც ხორციელდება შვედური მაგიდის პრინციპით.

კურორტზე მიირთმევთ ყველა იმ ნატურალურ პროდუქტს, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობაში მოიპოვება.

კურორტზე გათვალისწინებულია როგორც დიეტური კვება, სამკურნალოდ ჩამოსული დამსვენებლებისთვის, ისე არადიეტური, დასასვენებლად ჩამოსულთათვის.